MIT System - система от безжични контролери за автоматизация на процесите  
       
   Контролер Описание  
       
   MIT-TelLock За изграждане на системи за контрол на достъпа до врати, бариери, турникети, шкафове, вендинг автомати и др., с безплатно позвъняване на телефонен номер. Достапът може да бъде ограничен по време (от/до дата/час) и по брой достъпи. Управлението може да бъде извършвано от локално или облачно приложение, а събитията да се записват в база от данни.
       
  MIT-RfidLock За изграждане на системи за контрол на достъпа до врати, бариери, турникети и др., с безконтактни чип: карти, ключодържатели, стикети, часовници. Достапът може да бъде ограничен по време (от/до дата) и по брой достъпи. Управлението може да бъде извършвано от локално или облачно приложение, а събитията да се записват в база от данни.
  MIT-Sonoff (Sensors/Relay)
MIT-Cam
За изграждане на автоматизирани системи от:
1. Сезори за регистриране на движение, светлина, температура, влажност и мн. други. Регистрирано събитие може да предизвика управление на ел.уред и изпращане на съобщение до е-поща, а контролерът MIT-Cam изпраща и снимка;
2. За управления на различни електрически уреди: брави, двигатели за врати, бариери, турникети, щори, климатици, вентилатори, помпи, осветление и мн. други.  Управлението може да бъде извършвано от локално или облачно приложение, а събитията да се записват в база от данни. Всеки контролер може освен от събитие, да управлява самостоятелно уред по дневен или седмичен часови график.
        
    Всички контролери могат да бъдат управлявани и наблюдавани както в локална мрежа - Интранет, така и от облачно приложение в Интернет.  
       
       
    Начало