Начало

MITLock – System

 

MITLock-System DEMO

 

Малкият контролер Locky-BP / Locky-BM представлява електронно устройство, предназначено за лимитиран достъп до сгради, асансьори, автомобили, офиси и жилища. Работи с безконтактни идентификатори, във вид на карти, ключодържатели, стикери, часовници и други. Управлява до 999 карти. Предназначен е за монтаж на панел.

 

С контролера Locky-BP ( Locky-BM ) и приставката MITLockXXXX към него, може лесно и бързо да се изгради безжична система MITLock-System за дистанционен мониторинг и управление на до 250 контролера в локална  мрежа или в интернет среда:

 

1.    В безжична локана мрежа, с програма MITLock , инсталирана на компютър в мрежата, може да се управляват до 250 устройства MITLock / Locky-BP ( Locky-BM ) – да се добавят и забраняват карти в различните устройства дистанционно, да се съхраняват всички чекирания в база от данни за правене на различни справки за анализ и контол, да се променят настройките на контролерите.

 

 

2.    В Интернет – устройствата MITLock / Locky-BP ( Locky-BM )  се свързват със специализиран сайт,  в който всеки потребител може да създаде свой акаут и от всяка точка на света през интернет браузер да управлява и следи работата на до 250 MITLock / Locky-BP ( Locky-BM ) свои устройства, инсталирани на различни обекти по света и да прави промени в настройките им.

 

С облачната услуга MIT-System можете да управлявате вашите контролери Locky-BP / BM през интернет с всеки броузер, като:

-       добавяте нови карти;

-       активирате/деактивирате съществуващите:

-       променяте режимите на работа на контролерите;

-       променяте лимити или следите брояча на чекиране на всяка карта;

-       следите ‘трафика’ през устройствата с име, дата и час (само за служебни приложения) .

 

Добавяне и редактиране на карти в система контрол на достъпа до жилищни сгради:

 

 

Справки за транзакции на служителите в система за управление на присъствието и отчитане на работното време в организации и фирми:

 

3.    MITLock / Locky-BP ( Locky-BM ) може да работи и без достъп до локална и глобалната мрежа или когато достапът до тези мрежи, по някаква причина е нарушен. В този случай, устройството продължава да работи, като преминава в режим на WiFi-AccessPoint (безжична точка за достъп) и с включен WiFi на телефона си, имате дистанционен достъп(до 5м) до устройството с някой браузер, за:

-       да добавяте, редактирате, забрянявате и изтривате карти;

-       да се информирате за последните 20 чекирания;

-       да активирате релето(отключите) от телефона си , при забравена/изгубена карта или за тест на контролера.

-       да направите промени в настройките на устройството.

 

Всичко това става с парола за достъп до устрйството.

 

 

Приложения

1.    Отключване на входове на жилищни сгради.

2.    Лимитиран достъп до асансьори.

3.    Достъп с регистрирация на транзакцията в обществени организации и фирми,

с възможност за отчитане на присъствие и работно време на служителите.

4.    Платен и лимитиран достъп до паркинг системи.

5.    Отключване на индивидуални шкафове.

 

Вариянт А: Едно LockyBP - Един обект (с достъп на до 999 карти до обекта - врата, турникет, бариера и др.):

 

MITLock-System може да обслужва различни обекти с контролерите Locky-BP / BM, а всеки един контролер да обслужва до 999 карти:

 

 

 Вариянт Б: Едно LockyBP - Много обекти (една карта осигурява достъп до един обект - пр.шкаф, врата и др.):

С приставката MITLock, един контролер Locky-BP / BM може да осигури достъп до 250 различни точки (индивидуални шкафове, касети и мн.др) управлявани от безжични мрежови релета(от типа на Shelly 1, Sonoff и др.). В този случай един потребител/карта отключва една определена от картата точка.

 

 

 

MITLock-System подлежи и на адаптиране към специфични изисквания на клиента.

 

MITLock-System DEMO

 

За контакти:  smih@mail.bg

 Начало