Начало

MIT-GSM System

 

MIT-GSM е съвременна система за достъп до обекти, услуги и/или закупуване на стоки с едно безплатно позвъняване от мобилния си телефон.

 

Системата работи така:

1.   Снимате с мобилния си телефон QR-кода, поставен на автомата за за достъп до желаният обект или услуга или за закупуване на желаната стока.

                                 

2.   Този QR-код ви отвежда автоматично в специализиран сайт, обслужващ обекта, в който избирате желаната услуга или достъп(с период на ползване от/до и/или брой) или избирате исканата стока(с количество).

3.   Въвеждате си телефонният номер, с който ще се идентифицирате.

4.   Заплащате стойността на заявеното по електронен път.

5.   Веднага получавате потвърждение на сайта, че заявката ви е приета.

6.   Набирате телефонният номер, изписан на устройството/автомата и  ще получите достъп до желания обект или услуга или желаната стока.

7.   Стъпките от 1 до 5 се изпълняват еднократно, само при заявката. Стъпка 6 се изпълнява до изчерпване на лимита или до изтичане на периода.    

 

Системата MIT-GSM намира широко приложение в автоматизираното предлагане на:

Услуги:  всякакви услуги с предплатен или лимитиран достъп(за период от/до и/или по брой пъти) предлагани от различни клубове, хотели, спортни съоражения (фитнес зали, стадиони, кортове, басейни, лифтове, зали и др.), развлекателни съоражения, бани, сауни, съблекални, гардероби, сейфове, паркинги, различни автоматизирани процедури и т.н.

Системата MIT-GSM  позволява закупуване и автоматизиран достъп, без хартиени билети и покани, до различни мероприятия и събития в: киносалони, театри, концерти, изложби, симпозиуми, конгреси, библиотеки, спортни прояви и много други.

Системата MIT-GSM  позволява предварително заявяване/резервиране и получаване по електронен път на пропуски за посещения до различни обществени приемни, кабинети, фирмени офиси, банки и др.

В хотелите - можете да получите достъп до стаята си с едно позвъняване, без ключове, карти и др. идентификатори.

Стоки: всякакви стоки от автомати – кафе, чай, безалкохолни напитки, пакетирани стоки, цигари, лекарства  и др.

Системата позволява предварително заявяване за достъп с телефонен номер, на посещение до ваши обекти (сгради, офиси, приемни, гаражи, паркинги и др.) и до организирани от вас събития. Достапът с телефонен номер е лимитиран за определена дата или период(от/до) или за брой пъти.

Получаването на стоката, достапът до услугата или регистрацията се осъществява с набиране на определен(изписан на видно място) телефонен номер. При заявена с вашият телефонен номер услуга/стока, се задейства изпълнителен механизъм( ел.брава, турникет, бариера, вендинг-автомат и т.н.) за предоставяне на заявеното от вас.

И нещо особено важно днес – не пипате никъде другаде, освен собствения си телефон.

Системата осигурява:

- пълната автоматизация на достъпа до определени обекти и/или услуги и стоки;

- 24/7 достъп до тях по най-лесен и достъпен начин;

- спестява много разходи от персонал и от поддръжка;

- счетоводно и данъчно облужване от едно място на много системи;

- отдалечено наблюдение и контрол върху работата на всяка една система.

MIT-GSM System е изградена от два модула:

1.   Специализиран уеб-сайт, който:

-     приема заявките за желаният достъп, услуга или стока;

-     приема заплащане на цената по електронен път;

-     получавате веднага на сайта потвърждение за приетата заявка.

Специализираното уеб-приложение може да бъде активирано в локалната мрежа на организацията и да функционира в нея.

2.   MIT-GSM модул , който приема позвъняванията и осигурява достъп до съответния обект или услугата или предоставя желаната стока. Един MIT-GSM модул може да управлява от 1 до 256 изпълнителни механизма, осигуряващи достъп до различни обекти, услуги или стоки.

MIT-GSM модулът е с компактни размери и може да се използва както самостоятелно, така и да се вгражда в различни автоматизирани устройства.

 

Варианти на изграждане на системата

 

 

 

 

      

 

                

                               

 

Предлаганата система MIT-QR System не е краен продукт. Тя е предназначена за вграждане в различни автоматизирани системи за достъп до различни обекти, за услуги и за продажба на стоки. Осигуряваме пълен инженеринг при вграждането и в крайни системи и последващо и обслужване и сервизиране.

За контакти:  smih@mail.bg

Начало