СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

       
MIT System - система от безжични контролери за управление на процесите Ново ! MITLock-System ( LockyBP )
Многофункционална модулна локална или интернет система за персонален контрол на достъпа
  On Line система за персонален контрол PControl On Line система за отчитане присъствието на служителите
  Off Line система за отчитане присъствието на служителите
MITCam Control - система за малка автоматизация с камера MIT Control - система за малка автоматизация
  MIT-GSM System за достъп до обекти, услуги и/или закупуване на стоки с безплатно позвъняване  
Пропускна система -контрол на достъпа Системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време
  Паркинг системи  
Системи за контрол и управление на технологичния процес Система за регистрация на посетители
  Системи за отдалечено наблюдение и управление на технологични процеси  
Система за преброяване на движещи се обекти Система за предплатени услуги 
  Система за поръчка на храна за служителите в организацията