СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

Разработваме системи за безжичен мониторинг и контрол с широко приложение в автоматизацията на дома и бизнесa

 

Системите осигуряват:

-      Мониторинг(следене) на данните на неограничен брой сензори (такива за: температура, налягане, влажност, движение, допир, светлина, RFID, газ, консумация на ток и много други).

-      Управление на различни консуматори с включване и изключване в определен час и минута или в зависимост от приети данни от сензорите, дисплеи за данни.

-      Системата следи различните сензори и усправлява устройствата по безжична(WiFi) мрежа - използва се наличната мрежа,ако има.

-      Безжичните модули, изграждащи системата могат да комуникират помежду си и да работят самостоятелно, при разпадане на WiFi-мрежата.

-      Системата съхранява всички данни от сензори и команди за управление към устройствата в БД, за различни справки и анализи.

Системите са изградени от:

-      Персонален компютър с програма за мониторинг и контрол WiFiControlSystem.

-      Рутер за осигуряваба на безжична(WiFi) връзка(ползва се и наличната мрежа).

-      Неограничен набор от безжични модули (Sonoff със специализиран фърмуер) за предаване на данни от различните сензори към управляващия компютър и за управление(включване и изклюване) на различни консуматори(220V/10A/2kW).

-      Неограничен набор от сензори за регистриране на различни събития и снемане на данни.

За допълнителни въпроси, изисквания, задания и получаване на оферти за разработка: smih@mail.bg

 

 

СИСТЕМА  ЗА  ДИСТАНЦИОНЕН  КОНТРОЛ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РАЗЛИЧНИ  ПРОЦЕСИ  ПО  ИНТЕРНЕТ / ИНТРАНЕТ – с PicoIP

 

 

 

     SNMPManagerP e софтуер за изграждане на системи за отдалечен достъп и управление на различни процеси по Internet / Intranet. Системите се изграждат с фамилията Ethernet контролери  PicoIP на фирма neomontana-bg.com и са с широко приложение в:

 

- промишлената автоматизация;

- домашната автоматизация;

- алармените системи;

- контрола и управлението на мрежи

- и много др.

 

 

Софтуерът SNMPManagerP позволява изграждането на гъвкави системи за едновременен контрол и управление с:

 

-         произволен брой контролери;

-         индивидуална настройка на всеки контролер;

-         наблюдение на всички цифрови и аналогови входове и датчици;

-          управление на изходите по създаден часови график;

-         задаване на схеми за групово управление на контролерите по определени  събития - постъпили на различни цифрови и аналогови входове или от данните на датчиците за температура/налягане;

-          лесно създаване на програми за управление на различни процеси;

-          съхраняване на данните за документиране и анализ.   

 

 Пълно функционално 30-дневно копие на програмата можете да свалите ОТ ТУК (1.0 Mb).

 

 

 

 

 

По задание разработваме и специализиран софтуер за контрол и управление.

 

 

 

КОНТРОЛЕРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

 

 

PicoIP - Ethernet controller

 

 

 

   Контролерът включва:

-          10 Mbit Ethernet свързаност;

-          2x8 цифрови изхода;

-          8 цифрови или аналогови входа с 10 битови ADC (0-3.3V);

-          вграден WEB сървър

-          размери – 43x55mm.