СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

Автоматизирана система за регистрация на

посетители - АСРП

 

   Надежден,  компактен  ръчен  скенер  на  лични карти  и  паспорти  в  комбинация  с  мощен софтуер  за  контрол  на  достъп.  Данните, записани  за  машинна  обработка  в  личните документи се прочитат и прехвърлят в АСРП напълно автоматично.  

   Системата   CR100M  -  АСРП  ускорява многократно  обработката  на  личните документи  на  хората,  посещаващи  дадена организация (времето за регистриране е по-малко от 1 сек.). Премахва се и възможността за субективна грешка при ръчното въвеждане на информация.

   Лесната  употреба  и  интуитивният  дизайн правят АСРП подходящ за ползване от хора без опит и след минимално обучение.

   Модулност на системата – позволява да се изгради единна мрежа от пропуски на посетители;

Начин на работа:

   Скенерът  CR100M  няма механични движещи се елементи, което позволява дълготрайна и безотказна работа. Прочитането се извършва чрез  ръчно  прокарване  на  документа  през отвора  за четене.

   Данните  от  документа  за  самоличност  се визуализират  в АСРП,  като операторът има възможност  да  добави  допълнителна информация  (например:  при  кого  отива посетителят и кой го придружава). Чрез АСРП операторът   може да предоставя  и  RFID  карта  за  временен  достъп  на посетителя до системата за контрол на достъпа .  Системата може да издава хартиен пропуск с данните на посетителя, къде и при кого отива, дата и час на входа.

   Към системата може да бъде включена USB камера, която автоматично ще заснема посетителя и ще съхранява снимката в базата данни.

   Модул за справки осигурява детайлна информация  за движението на посетителите. 

Характеристики на АСРП:

             Модулност на системата – може да се изгради единна мрежа от пропуски;
             Системата може да работи самостоятелно и/или във връзка със системи за контрол на достъпа;
 Лесно и интуитивно конфигуриране;
 Експорт на данните към MS Excel;
 Поддръжка на списък с VIP клиенти;
 Мощен филтър за представяне на информацията;
 Опция за автоматично заснемане на посетителя и съхраняване в базата;
 Вграден модул за генериране на справки;
 Модул за онлайн (интернет/интранет) справки.
  Отпечатване на пропуск на принтер.

Приложение:

 Бизнес и административни сгради;
 Банкови институции;
 Производствени предприятия;
 Хотели, хотелски комплекси;
 Центрове за SPA и отдих;
 Спортни комплекси;
 Паркинг системи;
 Летища.