СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

 

Програма за управление и контрол на паркинг „ParkingS

 

 

 

ПАРКИНГ  СИСТЕМА

 

                                   Фискален           Камера      Терминали ( ImproX PT, ImproX TT )        Бариери          RFID Карти   

                                    принтер

 

 

 

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

·         Работа с различен брой оператори след ауторизация с парола.

·         Автоматично регистриране на времената на Вход и Изход и изчисляване на престоя според типа на картата.

·         Възможност за автоматично отваряне на бариерата или след потвърждение на оператор.

·         Ръчно отваряне  на бариерите, като за всяко отваряне се записва причина.

·         Възможност за работа с една бариера за вход и изход.

·         Възможност за работа с няколко входно/изходни пункта(кабини) обособени като „Вход”, „Изход” или „Вход-Изход.

·         Работа с няколко типа карти:

o   Клиент – таксуват се според престоя и създадената тарифа (лек автомобил, микробус, автобус , часова зона);

o   Гост – за гости на ходел, ресторант и др.- престоя не се таксува;

o   Абонат   - предварително се заплаща таксата за определен период от време;

o   Служебна – не се таксува.

·         Работа с различни предварително дефинирани тарифи.

·         Възможност за управление на изнесени четци до бариерата.

·         Възможност за работа с един четец за „Вход” и „Изход”.

·         Предварително дефиниране на гратисен период за отказ от паркиране.

·         Непрекъснато следене за броя на свободните и заетите паркоместа.

·        Автоматично издаване на фискален бон на касов апарат или фискален принтер марка „ДАТЕКС” (възможно е интегриране и на други фискални устройства).

·         Модул за Администриране.

·         Интегрирана система за заснимане на влизащите автомобили (не е необходимо ръчно въвеждане на данни за автомобила: номер, цвят, марка, модел ..).

·         Възможност за експорт на данните към други програми - МS Excel.

·         Бързо интегриране на нови модули и финкционалности.

 

                  ·         Интернет/Интранет базирани справки

o   Текущо състояние” – дава информация за заетите в момента паркоместа;

o   Вход-Изход” – дава информация за времената на вход и изход по паркоместа;

o   Времеви оборот” – Дава информация за оборот по оператори за избран период.

 

 Възможност за различни тарифи и часови зони:

 

 

o   При престой в часовата зона от 8:30 до 17:30 часа, таксата ще бъде по 3лв на час при 5 минути гратис.

o   При престой извън дефинираната часова зона, таксата за престой ще зависи от часовете престой - примерно: за 1 час - 2.00 лв., за 2 часа - по 1.50 лв. на час, за 3 и повече часа - по 1.20 лв. на час. Гратис – 5 минути.

o   Аналогично се съставя тарифата при микробус и автобус.

o   Минутите “Гратис” (първи ред) се дефинират за да може Клиента, не намерил свободно място, да напусне паркинга без да бъде таксуван, ако е в рамките на това време .

o   Минутите “Гратис” (втори ред)  дефинират минутите гратис от всеки започнат час.

 

 

В таблицата за абонамент се въвеждат времетраенето и съответните цени. Когато се маркира карта, дефинирана като “Абонат”, излиза долната таблица и операторът трябва да посочи абонаментния период.

 

Справки

 

 

Програмата генерира различни справки за избран период – по клиенти, по абонати, по служебни, по инциденти, по хронология, по оператори с получените приходи от тях. Има търсачка за търсене в базата данни по дума. Направената справка може да се експортират в Excel формат.

 

Камера и снимки

 

Програмата позволява записване на снимка на превозното средство в базата данни при влизането му в паркинга. Това спестява записване на вид, модел, цвят и рег. № на  превозните средства.

 

 

РАБОТА С ПРОГРАМАТА В РЕЖИМ “ОПЕРАТОР”

 

 

Вход на превозно средство в  обекта

 

o   Вход на Клиенти за почасов престой или на Гости

Операторът обяснява на клиента какви са правилата за престой в обекта и дава клиентска карта с която клиента се регистрира на входния четец на бариерата, системата записва данните за клиента в базата данни, прави снимка на превозното средство и отваря бариерата. По подразбиране тарифата с която се регистрира префозното средство на карта с тип „КЛИЕНТ” е автомобил , тарифата може да бъде сменена чрез натискане на финкционалните клавиши „F7” за микробус и „F8” за автобус. Операторът може да запише и данни за превозното средство, модел и регистрационен номер.

 

o   Автоматичен Вход на Служебни авотмобили или  Абонати

Софтуерът е настроен така, че без участие на оператора да пропуска автоматично на територията на обекта превозни средства , водачите на които имат предваритерно издадени карти за достъп. Достатъчно е водача да се регистрира с картата си на входния четец и ако има валидна карта (карта която е активна или не е с изтекъл абонамент) автоматично се регистрира времето на вход в обекта, данните за карата се записват в базата данни след което бариерата се отваря автоматично. Ако вече има превозно средство в обекта регистрирано със същата карта системата издава съобщение и превозното средство не бива допуснато до обекта.

 

Изход на превозно средство от паркинга

 

o   Изход на Клиенти с почасово таксуване или на Гости

 

След регистрация на картата на изходния четец, софтуерът автоматично изчислява времето на престой и сумата която дължи клиента според дефинирата тарифа, след което дава възможност за издаване на фискален бон или фактура и позволява на оператора да отвори съответната  бариера, като му дава време да вземе таксата и да върне ресто ако е необходимо. За Гости програмата не начислява такси. Операторът прибира картата на Клиента/Госта.

(Карти с тип „АБОНАТ” или „СЛУЖЕБНА” стоят във водачите на превозните средства)

 

o   Автоматичен Изход на  Служебни авотмобили или  Абонати

 

Софтуерът позволява автоматично напускане на обекта от  превозното средство с карта тип „СЛУЖЕБНА” или „АБОНАТ” , след регистриране на изходния четец и запис на данните в базата данни.  В полето снимка автоматично се извежда снимката на превозното средство, направена по време на вход в обекта.

 

Ръчно отваряне на бариерата

 

След натискане на функционален клавиш „F5 или „F6 се стартира диалог за ръчно отваряне на бариерата, от опциите се избира причината поради която се е наложило ръчното отваряне на бариерата, ако причината липсава може да се въведе в полето за свободен текст, след което се натиска бутона „Отвори” – бариерата се отваря и в базата данни се записва точното време на отваряне на бариерата и съответната причина, както и кой оператор е извършил операцията.

 

 

Интернет / Интранет модул

 

Предлаганата паркинг система може да бъде включена в локална или глобална мрежа. В този случай тя ще позволи всички справки да се извършват от всяка точка на мрежата. За този модул се изисква инсталиран MS IIS и MS Framework 2.0.

 

Изисквания към системата

 Програмната система ParkingS работи на всяка компютърна система, на която е инсталирана операционна система Windows XP,7,8,10 и има два свободни COM порта – по един за терминалите и за фискалния принтер.

  

Начало