СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

СИСТЕМА  ЗА  ДИСТАНЦИОНЕН  КОНТРОЛ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РАЗЛИЧНИ  ПРОЦЕСИ  ПО  ИНТЕРНЕТ / ИНТРАНЕТ 

 

 

 

 

 

 

SNMPManagerT e софтуер за изграждане на системи за отдалечен достъп и управление на различни процеси по Internet / Intranet. Системите се изграждат с фамилията Ethernet контролери на фирма Тераком или други аналози и са с широко приложение в:

 

- промишлената автоматизация;

- домашната автоматизация;

- алармените системи;

- контрола и управлението на мрежи

- и много др.

 

Софтуерът SNMPManagerT позволява изграждането на гъвкави системи за едновременен контрол и управление с:

 

-          произволен брой различни контролери;

-          индивидуална настройка на всеки контролер;

-          наблюдение на всички цифрови и аналогови входове и датчици;

-          управление на контролерите по създаден часови график;

-          задаване на схеми за групово управление на контролерите по определени събития - постъпили на различни цифрови и аналогови входове или от данните на датчиците за температура/налягане;

-          съхраняване на данните за документиране и анализ.

 

 

 

По задание разработваме и специализиран софтуер за контрол и управление.

 

 

 

 

КОНТРОЛЕРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

 

 

TCW110 - Ethernet controller

 

 

 

Контролерът включва:

-          10 Mbit Ethernet свързаност;

-          1 релеен изход;

-          1 цифров вход;

-          1 аналогов вход.

 

 

 

TCW111 - Ethernet controller

 

 

Контролерът включва:

-          10 Mbit Ethernet свързаност;

-          1 релеен изход;

-          1 цифров вход;

-          1 аналогов вход;

-          1-Wire Bus (едножичен протокол) за измерване и контролиране на температура и относителна влажност.

 

 

 

TCW120B - Ethernet controller

 

 

 

Контролерът включва:

-          10 Mbit Ethernet свързаност;

-          2 релейни изхода;

-          2 цифрови входа;

-          2 аналогови входа;

-          1 температурен сензор.

 

 

 

 

 

TCW180B - 8-Relays Ethernet controller

 

 

 

 

 

Контролерът включва:

-          10 Mbit Ethernet свързаност;

-          8 релейни изхода;

-          1 цифров вход.