СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

Видео система за следене движението на изделията в технологичния процес

 

 

     Системата позволява проследяване в реално време на местонахождението и движението на изделията в различните технологични линии и вземане на управленски решения и анализи.

 

     Системата регистрира изделието във всяка точка на технологичния процес, през която преминава. За целта се използват безжични IP камери, снимащи етикетите с баркод или с номера на маркираната продукция. Снимките се изпращат безжично на софтуера на управляващия компютър, който разчита информацията от етикета (баркод или номер) и тази информация се съхранява в базата данни за справки и анализи.

 

 

Справки – различни моментни и времеви справки, достъпни и през Интернет с различни мобилни у-ва:

  1. Преминали изделия през определена технологична точка за определен момент или период;
  2. Къде се намира в момента определено изделие;
  3. Производителност на определена технологична линия за избран период;
  4. Времетраене на производството на определено изделие;
  5. Моментно натоварване на отделните технологични точки;
  6. И други заявени от клиента справки.

 

Справка за избран модел, за избран ден с дневната норма по операции

 

 

Справка за избран модел, за избран период от време със сума за периода

 

 

Справка за всички модели за избран ден с дневната норма по операции – тази справка може да се изпраща в определен час от деня на избрана електронна поща за информация

 

 

 

Оборудване:

  1. Хардуер – системата за регистрация се състои от безжични IP камери, заснемащи автоматично или по команда етикетите на маркираната продукция и рутер за връзка на камерите с управляващия компютър.
  2. Софтуер - проектиран и разработен съобразно специфичните изисквания на всеки клиент.