СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

Система за преброяване и статистика на превозни средства и хора

 

 

     Системата е предназначена да преброява различни обекти (такива като превозни средства, хора и др.) в реално време с помощта на USB или IP камера, разположена някъде в Интернет . Преброяват се преминалите обекти през маркирано поле на камерата, като е възможно преброяването на няколко обекта едновременно. Данните от голям брой системи могат да се събират на отдалечен сървър за справки и анализи.

 

 

DEMO – използвана IP камера някъде в България

 

 

Справки – различни моментни и времеви справки:

 

 

 

Оборудване:

  1. Хардуер – системата за преброяване и статистика се състои от безжична IP камери, свързана в Интернет мрежата или друга камера, свързана с компютър.
  2. Софтуер - проектиран и разработен съобразно специфичните изисквания на всеки клиент.