СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

Система за достъп до услуги и стоки с чип-карти

 

     Системата е предназначена за фирми и комплекси с различни обекти, предлагащи стоки и услуги. Обектите се разделят условно на два типа:

-         обект А-тип – обекти предлагащи услуги, такива като: автомати за различни напитки и закуски, солариуми, студия за масажи, басейни, развлекателни игри, фитнес зали, паркинги, гаражи и др. В тези обекти ползваните услуги се регистрират на картата като брой или за определен интервал от време. В тези обекти се монтират терминали за регистриране, ползване или допускане до определената услуга;

-         обект Б-тип – заведения за хранене, обекти предлагащи напитки и други стоки. В тези обекти закупените продукти и стоки се маркират на картата по стойност. В тези обекти се монтират терминали от компютърен тип, на които можете да регистрирате желаните продукти. В заведенията за хранене може с тези карти да се заявява/избира храна за следващия ден.

     При влизането си или при настаняването си в комплекса всеки клиент/служител получава карта от един от следните типове :

-         предплатена карта – с вид и брой услуги, до които той има право на достъп от обектите от тип А и стойност, до която може да достига от обектите от тип Б;

-         стандартна карта – на тази карта се регистрират използваните услуги и закупените стоки и при напускане на комплекса те се заплащат в пакет.

      Всяка карта е валидна за определен период от време или до изчерпването на заложения в нея лимит.

      За целта се използва безконтактна радио-технология - RFID състояща се от терминали с четци и идентификатори:

-         терминали с четци на чип-карти – разположени във всеки обект;

-         идентификатори – чип-карти персонални за всеки клиент/служител.