СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

СМИК

Русе 7012 , ул. Видин № 7

smih@mail.bg